Jan en Jeanine Photography
Fotograferen om dat het leuk is.

Overeenkomsten en voorwaarden

   
Kort Algemeen zover het niet in de andere voorwaarden staat zijn deze algemeen bindend 

Eigendomsrecht:
• Janenjeanine Photography is intellectueel eigenaar van alle producties die door Janenjeanine Photography zijn gemaakt, ontworpen of bedacht.
• Janenjeanine Photography behoudt de negatieven en digitale origineel, deze worden minimaal 1 jaar bewaard.
• Afkopen van fotorechten, met de daarbij behorende negatieven en digitale originelen is mogelijk voor € 350,-- per Photoshoot/dag.
Publicatierecht:
• Janenjeanine Photography behoudt het recht, foto’s te gebruiken op zijn internetsite of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als Janenjeanine Photography.
• De klant informeert de Janenjeanine Photography vooraf waar foto's gepubliceerd gaan worden en vraagt vooraf toestemming hiervoor.
• Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding, op of nabij de foto's ( Foto © Janenjeanine Photography ).
• Na afkopen van film/fotorechten, heeft de klant expliciet het recht van publicatie en is bronvermelding niet langer verplicht en volstaat het logo van Janenjeanine Photography op de foto.
Fotoaanpassingen:
• De klant opdrachtgever mag nimmer in welke vorm dan ook de foto(s) welke door Janenjeanine Photography gemaakt zijn aanpassen en dan publiceren, bij overtreding is de klant / opdrachtgever / model een vergoeding verschuldigd aan Jan en Jeanine Photography met als minimum bedrag  van 2.000,00 per foto. 
Niet betaalde facturen:
• De klant opdrachtgever mag nimmer in welke vorm dan ook de foto(s) welke door Janenjeanine Photography zijn gemaakt gebruiken en of publiceren als de factuur (en) van   Janenjeanine Photography nog niet deze door de klant opdrachtgever  zijn betaald. Bij toch gebruik is de klant een vergoeding verschuldigd, met als minimum bedrag 3.000, 00 euro per schootdag.

 
Map