Jan en Jeanine Photography
Fotograferen om dat het leuk is.

Voorwaarden huur Studio Brussel 

Specifieke extra voorwaarden toegesneden op de huur van studio te Brussel en op de algemene verkoopvoorwaarden van Jeanine Stage And Entertainment Group / Jan en Jeanine Photography. 

 

1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS
Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder tijd, ruimtes enz.. De huurperiode geldt voor een minimum van 1 dag van 9:00 tot 17:00 incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. De reservering geschiedt door de huurder zelf via de website of email. Bij het reserveren is het opgeven van uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Wij noteren bij aanvang uw legitimatiebewijs.

2 PERSONEN AANWEZIGHEID LIJST
Huurder verstrekt aan de verhuurder vooraf een lijst met contact gegevens van allen die in de studio aanwezig zullen zijn tijdens de huurperiode. Deze lijst bevat ten minste de naam, adres, geslacht, telefoonnummer en hun doel van aanwezigheid zoals Model / MuaH / Organisator enz. Wij controleren bij aanvang bij aanvang uw legitimatiebewijs van deze personen.
De huurder heeft geen recht op schadevergoeding indien de studio mensen de toegang verbied welke niet op de lijst staan en of geen legitimatie bewijs kunnen overleggen.

3 HUUROVEREENKOMST, PRIJZEN, BETALING, ANNULEREN
De reservering is van kracht nadat de huurder bij de reservering akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van deze en Jeanine Stage and Entertainment Group en deze extra Studio Brussel voorwaarden en de vooruitbetaling is gedaan. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam ‘huurder’ in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van al de aanwezige apparatuur behorende bij die studio, de visagieruimte en de omkleed ruimtes met lockers. ten zijn inbegrepen mits alles weer netjes opgeruimd en schoon achtergelaten wordt. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten te rekenen.
Voor de besprekingsruimte met bar en keuken dient een extra reservering met de daarbij behorende kosten gemaakt te worden.
Voor Catering wordt een separate overeenkomst gesloten.
Bij annulering door huurder binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij aanvang dient het gehele huurbedrag bij ons binnen te zijn of afgerekend te worden. Wij vragen een 50% vooruitbetaling bij de reservering. Voor extra uren, personen, gebruik en of schade kunnen wij een factuur opmaken. Deze dient per Pin op het einde van de huur dag(en) betaald te worden.

4 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN DOOR STUDIO BRUSSEL
De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website van de studio. Vooraf geeft komt de verhuurder met de huurder overeen welke ruimtes en apparatuur ter beschikking staat en de huurder dient deze vooraf te controleren en voor akkoord te ondertekenen.

 5 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD

De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen.  Ook beschadigingen aan de limbowanden vallen hieronder. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken. De huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen bij de verhuurder. Indien er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend. 

6 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING
De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

7 Gedrag
Huurder gaat akkoord dat er in de studio door personen niet gerookt en geen drugs gebruikt worden. Bij overmatig drankgebruik en of misdragingen heeft de eigenaar van Studio Brussel of een aangewezen persoon altijd het recht zonder verdere uitleg personen te verwijderen.
De huurder heeft geen recht op schadevergoeding indien dit voorvalt.

8 AANWEZIGHEID
Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Studio Brussel of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn. Voor geheim gevoelige shoots kan er een verklaring worden opgesteld tussen beide partijen. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots en zoveel mogelijk elders binnen of buiten het pand aanwezig zijn.

  

 
Map